header afbeelding

Missie en Visie

lectuur

‘Draagt elkanders lasten’: Een opdracht uit de Bijbel, een woord van God.

Wij mogen God iets teruggeven voor wat Hij aan ons heeft gedaan. Met dankbaarheid aan Hem, Die zijn eigen Zoon zond om voor onze zonden te betalen. Dan is iets geven geen last maar een lust. Zo lezen we in 1 Johannes 3: 17-18: ‘Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderen laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad der waarheid’. God gebied ons om anderen, onze naaste, lief te hebben en te helpen. Wie is onze naaste? Ieder die God op ons pad brengt, denk maar aan de barmhartige Samaritaan.

Vanuit dit Heilig Woord willen wij, voor zo ver wij de mogelijkheden, financiën en gezondheid ontvangen, blijven werken in Zijn wijngaard: mensen helpen in hun noden en het Woord van God verbreiden, Hem ter eer.

Agenda

zomer 2018
In juni en september hulpgoederentransport incl. twee houten woningen bouwen in Roemenië

ANBI-instelling

anbi Stichting Hulpverlening Medechristenen is aangemerkt als ANBI-instelling. De giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.